Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/03/2019 22:52, số lượt xem: 123

Nhân sinh thất thập cổ lai hy (*)
Quá bảy mươi nên tự giác về.
Óc dẫu tinh anh đừng cả nghĩ!
Chân dù vững chắc chớ ham lê!
Ngon mà chén mãi còn đầy ứ,
Tốt hễ dùng lâu cũng chán phè.
Cố đấm ăn xôi lòi miếng dở
Rơi răng chẳng bõ tiếng cười chê.

Hà Nội, 9/3/2012.

(*) Thơ Đỗ Phủ, nghĩa là người thọ bảy mươi xưa nay hiếm.