Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/01/2019 02:12, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 16/01/2019 02:19, số lượt xem: 183

Chủ khó khăn, mèo, chó vẫn nghe
Cha hèn chẳng bị cháu, con chê.
Cây khô giữ vẹn phần nguồn cội,
Giấy rách còn nguyên chỗ nếp lề.
Cáo chết ba năm đầu hướng núi,
Người đi chín suối cốt mong quê.
Nhân sinh tự cổ ai không chết
Đánh đĩ mười phương giữ chỗ về.

Hà Nội, 2/9/2010.