Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/02/2019 00:12, số lượt xem: 60

Đất Phấn Mễ bỗng dưng đổ sập
Nước sông Tranh xé đập phun ra.
Cháy xe, cháy chợ, cháy nhà
Dịch quen, bệnh lạ, đoán già, chữa non.

Biển Tiên Lãng sóng còn chửa lặng
Trời Văn Giang đã nắng oi nồng.
Trên thì hiểm hoạ nợ công
Dưới thì ách tắc giao thông, bí tiền.

Dân chán nản, buồn phiền, khổ sở
Đảng đau đầu, Chính phủ lo âu.
Bên trong mối, mọt, bọ, sâu
Bên ngoài giặc nổi, đuổi tàu, bắt dân.

Nguy cơ đã rất gần, rất rõ
Biện pháp chưa sáng tỏ, công minh.
Nguyện cầu Tiên Tổ anh linh
Khôn thiêng phù hộ đất lành, nước trong!

Nôm na lạm bút vài dòng
Cúi xin chứng thực tấc lòng sắt son!

Hà Nội, 29/04/2012.