Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/02/2019 23:41, số lượt xem: 122

Kính tặng nhân dân Ai Cập, Bắc Phi và Trung Đông!

Thế kỷ hai mươi là thế kỷ của cách mạng chiến tranh
Thế kỷ hai mốt là thế kỷ của hoà bình cách mạng
Khi máu và lửa đe doạ khiến loài người tuyệt chủng
Thì trí tuệ, lương tâm cần để xây dựng tương lai.

Bất cứ nơi đâu còn chế độ tham nhũng, độc tài
Thì nghèo đói, bất công là tình cảnh kéo dài, trì trệ.
Nhân dân sẽ đứng lên bởi sống là không thể
Độc tài phải ra đi cùng nền chính trị gia đình.

Quá sớm để nói về một hình thái cách mạng thông minh
Bạo lực chưa chắc chịu khuất phục bởi biểu tình, phản đối.
Nhân loại đang mò mẫm kiếm tìm những con đường mới
Dù đúng hay sai cũng xin hoan hô, ca ngợi nhân dân.

Muôn năm con người!
Muôn năm trí tuệ, lương tâm!

Hà Nội, 27/02/2011.