Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/01/2019 00:39, số lượt xem: 127

Dù kết nối ra sao
Nỗi buồn là rất thật.
Ước gì những thứ mất
Chỉ ảo tưởng mà thôi.

Nhưng y như cuộc đời
Facebook cho ta cả.
Ảo tưởng vui thì có
Buồn không ảo lúc nào.

Dù kết nối ra sao
Nỗi buồn là rất thật.

Hà Nội, 30/1/2014.