Biển có tự bao giờ? Anh chẳng biết
Chỉ biết có em biển thiết tha nhiều
Mỗi con sóng một nụ hôn cuồng nhiệt
Mỗi hạt cát một lần say đắm yêu.

Biển cho anh biết vợi vời xa cách
Em cho anh hay kỳ lạ bến bờ.
Những con thuyền đi về miền ánh sáng
Chứa chan trong lòng sâu thẳm ước mơ.

Nếu không biển, trái đất không sự sống
Chẳng có em, anh chẳng thể làm thơ!

Nam Định, 10/4/2018.