Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/03/2019 08:08, số lượt xem: 85

Nghĩ suy đặc hết lại trong đầu
Chẳng có gì ngoài những đớn đau
Ta phải chia tay không nuối tiếc
Răng ơi, em đã quá là sâu!

Hà Nội, 5/3/2018.