Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/02/2019 12:28, số lượt xem: 59

Không giai cấp, chủ nghĩa
Chẳng định hướng, phân lề
Đối với mọi người uống
Rượu đều là để phê!

Hà Nội, 24/2/2014.