Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/01/2019 20:52, số lượt xem: 147

Thứ nhất tu ở tại gia
Thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa.
Bây giờ tất cả đều thua
Tu trên phây búc mới là chân tu.

Hà Nội, 30/1/2017.