Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2019 19:40, số lượt xem: 96

Hết tóc rồi vẫn còn cố nghĩ
Tóc mình rơi rụng phí đi đâu?
Rõ ràng suy nghĩ bằng đầu
Mà sao tóc rụng hoặc màu bạc đi?

Thế là cứ nghĩ suy luẩn quẩn
Càng nghĩ suy càng thẩn thơ ra.
Ra vào luẩn quẩn lo xa:
Tóc mình tốt cũng chỉ là tóc thôi.

Hà Nội, 2/3/2014.