Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/03/2019 07:50, số lượt xem: 71

Chém lợn, đâm trâu, cắt tiết gà
Dã man cũng chẳng thể như là
Bắt chim đem nhốt cho gần chết
May sống con nào kịp thả ra.

Hà Nội, 6/3/2015.