Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 07/03/2019 07:50, số lượt xem: 118

Chém lợn, đâm trâu, cắt tiết gà
Dã man cũng chẳng thể như là
Bắt chim đem nhốt cho gần chết
May sống con nào kịp thả ra.

Hà Nội, 6/3/2015.