Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/03/2019 13:41, số lượt xem: 77

Tâm lành Trời, Phật hộ
Đức trọng Quỷ, Thần kinh
Chỉ tự làm điều thiện
Mới mong thay nghiệp mình.

Hà Nội, 22/3/2019.