Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/01/2019 02:24, số lượt xem: 151

Trăm năm trong cõi người ta
Lẩy Kiều nếu được có mà Nguyễn Du
Đã làm Tể tướng Thượng thư
Chứ đâu chỉ chức nhà thơ, quan quèn.

Hà Nội, 29/1/2016.