Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/02/2019 16:17, số lượt xem: 80

Ứng cử mau đi kẻo hết thời
Ăn thì thứ thiệt lại làm chơi.
Cùng chia trách nhiệm, tha hồ lãi,
Tự nhận công lao, thoải mái lời.
Chẳng sợ văn chương bàn vạn kiếp,
Không lo sử ký luận muôn đời.
Lần này có thể lần sau chót
Hỡi các anh hào, chí sỹ ơi!

Hà Nội, 11/2/2016.