Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/03/2019 06:16, số lượt xem: 76

Thế kỷ thông tin vũ bão này
Khư khư “đại cục” có gì hay?
Công khai, mở cửa mà tung cánh,
Dối trá, cùng đường sẽ bó tay.
Bịt mắt không sao lường vạ gió,
Che mồm chẳng thể tránh tai bay.
Ăn người tất bị người ăn lại
Chớ tưởng trần gian rặt những say!

Hà Nội, 15/3/2014.