Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/01/2019 17:12, số lượt xem: 91

Đó là thứ anh chưa nói rõ
Còn em thì cứ lặng im
Để cả hai chúng ta đều mắc nợ
Những đám mây bay theo những cánh chim.
Có gì phải âu lo?
Có gì còn xấu hổ?
Anh nói rằng:
“Anh rất muốn yêu em”.

Hà Nội, 15/12/2011.