40 năm Trung Quốc xâm lược Việt Nam
(17/2/1979-17/2/2019)


Bốn mươi năm chẵn trôi qua
Chiến tranh Biên giới Việt Hoa đã rồi.
Chẳng ai quên được một thời
Xâm lăng, bành trướng vang trời tiếng hô.
Hầm hào đào khắp Thủ Đô
Chống quân Đại Hán, Tàu Ô bá quyền.
Vạn năm nữa nhớ đừng quên
Đề phòng Trung Quốc đặt lên hàng đầu!

Nam Định, 11/2/2019.