Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/02/2019 02:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Tuấn Khỉ vào 16/02/2019 02:35, số lượt xem: 153

Kỷ niệm 35 năm chiến thắng quân Trung Quốc xâm lược.

Ba nhăm năm đã vụt trôi qua
Thủa giặc Tàu xâm lược nước ta:
Phá hết, quên luôn tình với nghĩa,
Tràn sang, giết cả trẻ cùng già.
Lời thề Sát Thát vang biên ải,
Tiếng thét Diên Hồng dậy quốc gia.
Giữ đất thêm lừng danh Đại Việt,
Thu quân lại bẽ mặt Trung Hoa.

Hà Nội, 16/2/2014.