Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/06/2019 07:11, số lượt xem: 91

Ba mươi năm trước Trung Hoa
Mười ngàn người chết thật là bi thương!
Thiên An Môn hoá chiến trường
Xe tăng nghiến nát như tương xác người.
Quảng trường ướt đẫm máu tươi
Tiếng kêu, tiếng súng vang trời Bắc Kinh.
Năm châu, thế giới rùng mình
Trung Hoa lấy máu dân lành điểm tô.
Ba mươi năm đến bây giờ
Thiên An Môn vẫn mịt mờ sử xanh.

Hà Nội, 4/6/2019.