Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/02/2019 19:17, số lượt xem: 70

Có kẻ thi nhân nhớ má đào
Vườn khuya thức trắng với trăng sao.
Cành lay trước cửa sương ôm đón
Lá vẫy bên song gió ẵm vào.

Hà Nội, 14/12/2010.