Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/02/2019 19:17, số lượt xem: 102

Có kẻ thi nhân nhớ má đào
Vườn khuya thức trắng với trăng sao.
Cành lay trước cửa sương ôm đón
Lá vẫy bên song gió ẵm vào.

Hà Nội, 14/12/2010.