Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/03/2019 02:51, số lượt xem: 124

“Tự mình thắp đuốc mà đi” (*)
Tự tìm, tự ngộ, tự tri, tự thành.
Phật giảng pháp, Phật chứng minh
Còn ai nấy phải tự hành, tự tu.

Hà Nội, 12/3/2018.

(*) Lời Thượng toạ Minh Đức Triều Tâm Ảnh.