Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/04/2019 19:25, số lượt xem: 78

Chẳng biết ngày mai sẽ thế nào?
Lòng sung, ruột vả cứ nôn nao.
Thiên cơ bất khả thường dân lộ,
Thế sự khôn lường chí sỹ trao.
Sẽ nắng lên cho vui sướng nhỉ?
Hay mưa xuống để chán buồn sao!
Đêm nay lắm kẻ nằm không ngủ
Ngước mắt nhìn trời hỏi gắt gao.

Hà Nội, 29/4/2014.