Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2019 03:06, số lượt xem: 118

Tự nhiên thấy chán vô cùng
Thấy đi đâu cả, thấy không muốn gì
Thấy vô nghĩa lý chi chi
Thấy mong manh quá tý ty cuộc đời.
Nhân gian vũ trụ chơi vơi
Ta nhoà nhạt ánh sao rơi đánh vèo.

Hà Nội, 3/3/2016.