Áo yếm, mùa sen, diện giữa trưa
Béo, gầy, cao, thấp... thảy đều vừa.
Một vuông có bốn dây treo buộc,
Đôi ngọn thêm hai chỗ chhạm sờ.
Trắng trẻo lưng khuôn hình lá đợi,
Phập phồng ngực tạo dáng hoa chờ.
Nhìn lâu thấy ngại nên đành vội
Chụp để về nhà minh hoạ thơ.

Hà Nội, 8/6/2018.