Nàng phân phát nụ cười
Cho mọi người trong quán
Nhưng khoé mắt nàng nói
Rằng nàng riêng chỉ yêu tôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)