Non lại nước,
đỉnh núi dính non mây.
Núi chỗ quạ kêu tàn nắng nhạt,
Trăng khi nhạn khuất lạnh sương bay.
Ai vẽ bức tranh này.

Vầng ô chuyển,
du tử mặt hồng phai.
Giọt lệ biệt ly đầm vạt áo,
Tấm lòng tiếc nhớ nhíu đôi mày.
Khó biết lúc quay về.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)