Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lưu Cơ (19 bài)
- Quan Hán Khanh (14 bài)
- Mã Trí Viễn (1 bài)
- Bạch Phác (2 bài)
- Vương Miện (20 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 14/10/2018 23:56 bởi Vanachi
Triệu Tử Kỳ 趙子期 là một người trong sứ đoàn nhà Nguyên từng sang nước ta dưới thời vua Trần Minh Tông. Trần Minh Tông có bài thơ Tống bắc sứ Tát Chỉ Ngoã, Triệu Tử Kỳ 送北使撒只瓦,趙子期.