Gió mát thổi hề... sương đang rơi,
Nhớ người quân tử hề... nơi xa vời,
Cảm lòng ta chăng hề... xiết bao ngậm ngùi.

tửu tận tình do tại