Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2016 08:41

Tặng các thi hữu

Thôi, đừng huyễn hoặc nữa
Làm thơ mà làm gì?
Thơ bày trong quán sách
Bạn đọc nhìn... quay đi!

Tất cả giá đều tăng
Chỉ có thơ là rẻ
Nhà thơ sống bằng chi?
Nhuận bút ư? - Nghỉ khoẻ!

Có nhà thơ đích thực
Từng húp cháo cầm hơi
Lênh đênh trên biển chữ
Mung lung trong sự đời

Dẫu đốt trăm thiên thạch
Soi mặt các nhà thơ
Ai kẻ giàu, hiếm thấy
Tự ngàn xưa đến giờ?

Ôi, cái nghiệp lạ lùng
Đa đoan và khốn khổ
Đã vắt, vắt kiệt mình
Mà yêu không thể bỏ

Như những người đãi quặng
Chợt vảy vàng hiện ra
Lại biếu không thiên hạ
- Ấy là THƠ đó mà!


1993

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012