Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2016 21:23

Cành mơ quả đã trĩu vàng
Mũi thuyền ai đứng cầm ngang cây sào

Nhìn ra biển rộng khát khao
Gõ vui một ánh chớp lao trên trời

Mưa tuôn nốt nhạc bời bời
Bạc phau màn cát chân người ướm ngang

Đẹp thay cái tiết hè sang
Rủ em đi hái mơ vàng được chưa?


Sông Mang, 1980

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012