Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2016 21:09

Nàng đến bất ngờ lúc cuối đông
Bất ngờ tôi thấy...
                        thoảng như không
Tiếng hôn rất mảnh bên bờ gió
Mà đốm sao xuân đậu biếc lòng


Xuân, 1993

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012