Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2016 20:49

Chẳng thà
đứng ngã ba đen
cầm đom đóm chạy
trước đèn
                 ô tô
chẳng thà
bứt ngọn lau khô
lại đem ươm xuống nấm mồ
cỏ xanh
chẳng thà
em phụ tình anh
còn hơn quả khế trên cành
không chua

ngắm bông hoa dại
cuối mùa
tai đeo nặng tiếng chuông chùa
ngàn năm...


1995

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012