Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2016 08:40

Tưởng em khô như luật
Ngờ đâu cũng đậm đà
Ngẫu nhiên vừa chạm mắt
Vô tình biếc chùm hoa...


2004

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012