Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2016 21:15

Vay em anh chẳng vay tiền
Chỉ vay cái nết dịu hiền của em
Người ta thế chấp nhà xây
Còn anh thế chấp anh đây dại khờ
Nợ tình anh trả bằng thơ
Nào ai quá hạn bao giờ với ai?


2002

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012