Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2016 21:34

Bước chân lạc bước chân rồi
Lai rai bán cả một thời trẻ trai
Một thời được mấy lai rai
Chợt nghe gió thoảng bên tai gọi chiều
Nỗi niềm hoang hoải cô liêu
Làm sao hái được trái yêu lỡ mùa?

Tình chiều đắng ngọt cay chua
Rồi giông rồi bão chẳng đùa được đâu
Tình chiều núi cách sông sâu
Nào ai chẻ gió bắc cầu mà sang
Tình chiều như mớ hỗn mang
Lại như kịch bản lớp lang nhạt nhèo

Lửng lơ chiều mỏng tang chiều
Gá thân dạt đến Xóm Liều ngoài đê
Giữa dòng trong đục tỉnh mê
Bỗng dưng gặp gái chân quê toàn phần
Mắt nông nghiệp miệng nông dân
Bàn tay vãi nắng bàn chân sục bùn
Dáng như cô Tấm tảo tần
Quai thao nón thúng tứ thân lượt là

Cành hồng nghiêng xuống nụ na
Hạt cơm đắm đuối trái cà mình ơi!...


24. 10. 2011

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012