Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2016 21:26

Lửa hồng đun mãi chẳng sôi
Biết là biết vậy, còn khơi lửa hồng
Giận nhau. Sợi tóc chia phòng
Người đi đường thẳng, đường cong - một người...


2005

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012