Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2016 08:19

Tình em là thế
                          vậy sao
Lúc buồn em hát ngọt ngào bên tôi
Sợ khi lá biếc cành tươi
Em ngồi nhặt cánh hoa rơi đầu mùa


1999

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012