Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 11/02/2016 08:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 11/02/2016 08:31

Đôi gà vẫn đứng bên nhau
Từ ngàn xưa
                   đến mai sau
                                     đôi gà
Thương nhau nên ngắm nhau mà
Trách ai sao nỡ gọi là "chọi" nhau?


Hạ Long, Quảng Ninh, 1979

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012