Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 09/02/2016 21:39

Thôi em
ván đã đóng rồi
nửa giây thì chậm
một đời thì nhanh
em về
hun hút
đất xanh
chuyện xưa
vá víu chẳng thành
trách ai?

kẻ đi
         mở cửa lâu đài
người ngồi bên khóm cỏ gai
khóc thầm


9. 2003

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012