Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2016 21:16

Ước chi dù chỉ một lần
Vầng trăng tưới ánh trăng ngần riêng tôi
Một lần chỉ một lần thôi
Rồi ra mãi mãi riêng tôi một lần


1997

Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012