Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2016 08:47

Trẻ con hay triết lý
Già lão thích buông tuồng
Còn ta ngồi đãi nắng
Nhá hạt đào văn chương


Nguồn: Thơ Triệu Nguyễn, NXB Văn học, 2012