Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nam Tống, Kim)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Lý Thanh Chiếu (42 bài)
- Lục Du (101 bài)
- Tân Khí Tật (42 bài)
- Nguyên Hiếu Vấn (54 bài)
- Nhạc Phi (6 bài)
Tạo ngày 31/10/2018 22:03 bởi tôn tiền tử
Triệu Nguyên 趙元 người đời Kim, không rõ năm sinh và mất, còn có tên Nghi Lộc 宜之, tự Nghi Chi 宜之, hiệu Ngu Hiên cư sĩ 愚軒居士, người Định Tương (nay thuộc Sơn Tây). Ông xuất thân từ kinh đồng (khoa cử đời Đường, có khoa kinh chương, do các đạo tâu tiến, lấy từ năm đến mười người, đến đời Nhân Tông nhà Tống cho là vô dụng nên bãi bỏ), thi tiến sĩ không đậu. Từng làm chủ bạ Củng Tây, không bao lâu, ông bị lẫn nên từ quan về nhà. Nay còn 34 bài thơ.