Chang phân t’ày them chứ noọng slương

Rôi xá phân đin rườn
Rì roà nưa bâư khang pá ón
Coong vầy đeng chang slim an ỏn
Rựt phông roàng rjèo tiểng bân phân

Chang phân t’ày them chứ noọng slương
Slổng hứn huông d’ú khau đông kẻ rổc
Chủn nưa mỉn mì phân cải tốc
T’ổng phjêng chài pống páng nặm lai

Rôi mản phân khang thuổn bân p’jòi
T’ồng thảo bại nhộc nhằn pây ljẹo
Sle rẳp bại ngảt khiêu náo nhó
Khửn na p’jằng khoóp thuổn đin hây

Noọng chay mạy d’ú nưa Tây Nguyên
D’à t’jẻo slắc khjêu thuổn khau phja khuổi
Pjẳn pjoóc wạ phân lai, noòng cải
Nặm t’ổng phjêng chứ bó mường slung

Rôi xá phân wằn mỉn đông thông
Kha khuổi noòng sloong hây pây khảm
Tháp ngảt ón gàm chang lồm ngản
Hây slương căn tứ t’ỷ noọng ơi

Tứ t’ỷ thâng này quá phân mứn phân đoi
Xá phân t’ầư tó rjểc slăm nắt níu
Slăm chứ noọng nắm p’ửa hâư t’ặng náo
Phân t’ỷ chài xa búng cáu đông thông

Phân cứ này, noọng đang slí d’ú t’ầư
Noọng khửn líng, pin keng, khảm khuổi
Rụ noọng pắc thua p’uồn mạy ón
Ngảt khjêu t’ồng gò ước mừa lăng?

Lai gừn phăn hăn d’ú đông thông
Gằn khuổi noòng, hây ương ngảt ón
Slức t’jẻo mà: Tẩư cai phân rưởng
T’ỉnh hênh đông wằn t’ỷ t’àn slim.

(Dịch sang tiếng Tày)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)