Tjểng phân p’ài rưởng hjến

Rôi phân t’jẻo mà thâng
Bại ngòm bâư đọng đính
Chăn, t’ọ t’ồng đua phăn
Chang p’ài chay đây đứa *

Tjểng phân tói lẩc lai
Khảu ăn slăm hộn háo
Phân t’ồng gạ t’ằm nò
Mừa wằn đeo âư nảo

Noọng t’ằng chài tẳng hứn
Kẻ nà rổc nưa đông
Tjểng phân slan tjểng lượn
Moòng đọng thuổn ngản p’ài

Slim ky có đjếp căn
P’ày t’ầu sloong hây lượn
Tèo lượn sli mjảc đây
Chang pan gần thua mả

Rôi khau phja ăng ắc
Gần pan cón phác sle
Thuổn fấn đeo đúc lưởt
Bại wằn đú khỏ khôm

Noọng t’ỉnh hăn rụ bấu
Chang p’ài phân sljết slương
Tèo sli tài tảm t’ỷ
Cúa khau phja boong rà

Chang phân noọng t’ỉnh bấu
Tèo slim đjếp đây p’jòi
Wằn hâư hây pặt lượn
Nưa khau phja t’ỷ rà

Tjểng phân p’ài rưởng hjến
T’ồng slống slăm pây quây
Noọng ơi noọng t’ỉnh hăn
Tjểng phân moòng nẩy bấu?

Cứ này noọng d’ú hâư
Khẩu hom đông phứt phứt
Chủn slăm noọng nhằng lượn
T’ồng bại wằn xẩư căn

P’ài này chài d’ú hâư
Ăng ắc khjêu pjên chái
T’ằng pằng d’ạu fằng fầư
T’ỉnh tjểng phân mồm lọn

Ăn slim tó moòng rjèo
Tjểng phân p’ài rưởng hjến
Đin t’ỷ hây đây mjảc
Lai tèo sli pjẻ p’joòng…

(Dịch sang tiếng Tày)


* Từ Tày mới do Triệu Lam Châu đề xuất:
Mùa hè: Mjều chay (Mùa gieo cấy).
Chiều hè: P’ài chay
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)