Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2017 22:14

Vẫn ngời một tấm thảm sao
Nồng hơi ai thở phả vào xa xăm
Lần theo vết cũ đầy trăng
Sờ lên tưởng chạm dấu nằm chiêm bao


13 – 4 – 1996

Nguồn: Giọt khèn (thơ), Triệu Lam Châu, NXB Văn hoá dân tộc, 2001