Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 10/02/2017 21:49

Bờ tre giấu biệt lời chim
Khi tìm chẳng thấy, không tìm – ló ra
Vầng trăng bỗng toả ánh hờ
Nghe như se sẽ đậu bờ môi ai.


Gằn Mương Ớt 1996

Nguồn: Giọt khèn (thơ), Triệu Lam Châu, NXB Văn hoá dân tộc, 2001