Đua ay đây khoái t’jẻo, noọng nờ

Hênh noọng ấy ghẻ mại khẩu gừn đăm
Slương noọng lái, nắm hất rừ nồn đảy
Đức đang gỏi d’ằng xâm d’a d’uốc
P’jủc đua ấy đây t’jẻo noọng nờ

Hất chảng đông cao quán gừn wằn
Lồm đ’ên mà xâm khẩu đang noọng toót
Rồi xá lồm t’ỷ chăn rại quải
Cử hất hẩư gò hống noọng phjâng

Slăm chài slương noọng lái noọng ơi
Wảng gạ hẩư chài tang noọng đảy
Chài đ’ỏ lồng slim ấy hẩư ljẹo
Sle gẳm này noọng đảy nồn em

Tua cáy đông ái khăn roọng t’ằng nâư
Noọng hạy xéng nồn em noọng nớ
Chái có vầy coóc thiêng tẳng mỏ
Hất chảo sluốn hôm hẩư noọng nò

Noọng xéng khua gạ: Chài đ’á đ’ầu!
Chài nắm p’uồn t’ọ slương noọng quả
Hênh noọng sli slâư p’jòi p’ửa t’ỷ
Cử moòng lầng hộn háo slăm chài

Kín chảo d’á, ăn phjâng rưởng lồng
Wẳn chằn nâư p’jủc đây p’ần cáu
Hây t’jẻo xướng wạ căn gằn khuổi
Tèo sli slương nưa ngẩn khjêu xinh.

(Dịch sang tiếng Tày)

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)