Gió thu nổi, báo sen tàn,
Ngó sen thì lấy để làm hoa thôi.
Chịu không ngủ tiếp lại rồi,
Ngẩng đầu ngồi dậy, bồi hồi nhìn quanh.
Mây chiều đưa gió đi nhanh,
Cửa tây quạnh vắng, đêm thành buồn thêm.


Nguồn: Lê Văn Đình, Ngô Như Sâm, Các nữ nhà thơ, từ Lưỡng Tống, NXB Lao động, 2014
tửu tận tình do tại