昔昔鹽-長垂雙玉啼

雙雙紅淚墮,
度日暗中啼。
雁出居延北,
人猶遼海西。
向燈垂玉枕,
對月灑金閨。
不惜羅衣濕,
惟愁歸意迷。

 

Tích tích diêm - Trường thuỳ song ngọc đề

Song song hồng lệ đoạ,
Độ nhật ám trung đề.
Nhạn xuất Cư Diên bắc,
Nhân do Liêu Hải Tê.
Hướng đăng thuỳ ngọc chẩm,
Đối nguyệt sái kim khuê.
Bất tích la y thấp,
Duy sầu quy ý mê.


 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lệ hồng rơi xuống song song
Suốt ngày lặng lẽ khóc trong ưu phiền
Nhạn bay khỏi bắc Cư Diên
Mà người còn đóng tận miền Liêu Tây
Nhìn trăng lẫn bóng đèn gầy
Lệ loang gối ngọc lệ đầy cửa song
Tiếc gì áo lụa ướt đầm
Mà buồn vì nghĩ chàng không ngày về.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dòng lệ hồng đôi hàng chảy xuống
Khóc cho qua ngày tháng âm u
Cư Diên mạn bắc nhạn từ
Chàng còn Liêu Hải tít mù trời tây
Hướng về đèn dựa tay gối ngọc
Đối trăng khuya nằm khóc phòng vàng
Tiếc chi áo lụa ướt nhèm
Chỉ buồn ý muốn về chàng u mê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời