昔昔鹽-關山別蕩子

那堪聞蕩子,
迢遞涉關山。
腸為馬嘶斷,
衣從淚滴斑。
愁看塞上路,
詎惜鏡中顏。
儻見征西雁,
應傳一字還。

 

Tích tích diêm - Quan san biệt đãng tử

Na kham văn đãng tử,
Thiều đệ thiệp quan san.
Trường vị mã tê đoạn,
Y tòng lệ trích ban.
Sầu khan tái thượng lộ,
Cự tích kính trung nhan.
Thảng kiến chinh tây nhạn,
Ưng truyền nhất tự hoàn.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Xót thân đãng tử lạc loài
Xa xôi còn đếm bước ngoài quan san
Ngựa kêu lòng muốn nát tan
Áo đơn thấm những vết loang lệ đầy
Buồn trông quan ải đường mây
Hoài cho nhan sắc hao gầy trong gương
Phương tây hỡi cánh nhạn sương
Xin mang dòng chữ thân thương báo cùng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sao chịu nổi biết chàng phóng đãng
Đang bước trên những quãng đường xa
Áo mang những vết lệ sa
Nghe âm ngựa hí ruột đà nát tan
Buồn bã ra đường quan ải ngóng
Tiếc trong gương hình bóng tàn dần
Về tây hỡi nhạn phong vân
Vì ta chuyển giúp đôi vần nhớ thương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời